Napisi pismeni rad

Draga djeco, poštovani roditelji, poštovani aktivisti i saradnici u
udruženjima Saveza bh udruženja u Švedskoj!

Ovim vas želimo obavijestiti i pozvati na zajedničku aktivnost za svu djecu osnovnoškolskog
uzrasta u Švedskoj, koja uče i njeguju svoj jezik u redovnoj švedskoj skoli i u udruženjima
kroz aktivnosti od vlastitog interesa.

Dakle, sva djeca koja uče bosanski jezik u redovnoj školi i sva djeca koja učestvuju u bilo
kakvoj aktivnosti u udruženju, a komuniciraju na meternjem jeziku, su DOBRO DOŠLA!
Aktivnost: Napisi pismeni rad na temu:

ŠTA BIH SVOJIM PRIJATELJIMA SVEĐANIMA POKAZAO/POKAZALA U
SVOJOJ DOMOVINI, BOSNI I HERCEGOVINI?

Cijenimo da je ova aktivnost korisna iz više aspekata: zanimljivo, jer djeca sama izražavaju
svoju motivaciju, zabavno, jer će neko to gledati, korisno, jer će vježbati vlastiti izražaj na
maternjem jeziku, te izazovno, posto će neki radovi biti odabrani kao najinteresantniji.
Čitanje i odabiranje posebno interesantnih radova će obaviti Odbor za rad s djecom i
omladinom na učenju i njegovanju maternjeg jezika.

Radove kovertirane poštom poslati na adresu Saveza bh udruzenja, BHRF, BOX 2293, 600 02
NORRKÖPING najkasnije do 20. maja 2021. godine, kako bi na vrijeme bili pročitani i
pripremljeni za proglašenje rezultata ove aktivnosti povodom Konferencije o maternjem
jeziku, planirane za nedjelju, 30. maj 2021.

Jezička ispravnost nije prioritet, već dječija angažovanost, želja da se izrazi na maternjem
jeziku i usađivanje osjećaja pripadnosti. Jezičku ispravnost postizemo godinama rada i vježbe.
Zanimljiva su dječija razmišljanja, razumijevanje, pa i mašta.
Sve ovo vrijedi za svu djecu iz Bosne i Hercegovine koja uče svoj jezik
(bosanski/hrvatski/srpski).

Jedno dijete može, ako želi, napisati i više radova. Ovoga puta se postavlja jedan zahtjev:
radovi moraju biti napisani rukopisom, to jest ne prihvataju se radovi pisani na datoru.

Dobro ste došli! Nadamo se vašem odzivu i sa zadovoljstvom ćemo čitati vaše radove.
Ne zaboravimo da ”čovjek vrijedi onoliko ljudi koliko jezika poznaje”, a vi djeco,
jedan/najvažniji jezik dobivate besplatno. Nemojte ni vi ni vaši roditelji dozvoliti da nemate
vrijednost toga čovjeka!

Sretno vam svima!
Odbor za rad s maternjim jezikom