Prof. dr. Jasmina Talam

Prof. dr. Jasmina Talam imenovana za dopisnu članicu Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Glavni odbor Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur (Royal Gustavus Adolphus Academy of Swedish Folk Culture) imenovao je prof. dr. Jasminu Talam za dopisnu članicu. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur je osnovana 06.11.1932. godine, a broj članova je ograničen. Za dopisnog člana se biraju istaknuti naučnici koji su prethodno ostvarili uspješnu naučnu suradnju sa Akademijom. Profesorica Talam je 2018. godine. dobila stipendiju Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture za postdoktorsko istraživanje na temu Muzičke prakse bosanskih izbjeglica u Švedskoj. Nakon uspješno prezentiranih rezultata istraživanja, savjet Kungl. Gustav Adolfs Akademien je odlučio da objavi njenu knjigu pod nazivom Bosnians in Sweden – Music and Identity (2019). Istraživanje prof. Talam imalo je značajan utjecaj na vidljivost i percepciju Bosanaca koji žive u Švedskoj, a posebno onih koji su aktivni u Savezu bosanskohercegovačkih udruženja u Švedskoj. Tokom svog boravka u Švedskoj, prof. Talam je dala značajan doprinos poboljšanju kvaliteta rada folklornih i muzičkih sekcija bosanskohercegovačkih udruženja kroz ustupanje stručne literature, vođenje radionica, te uvezivanje kulturnih društava sa stručnjacima iz Bosne i Hercegovine. Na listi preporučenih knjiga za izučavanje muzike i manjina koju je sačinila ICTM Study Group on Music and Minorities nalazi se i navedena knjiga prof. dr. Jasmine Talam. Profesorica Talam je postala prva članica Akademije iz jugoistočne Europe i jedina etnomuzikologinja koja živi i radi izvan Švedske.

Jasmina Talam je diplomirala, magistrirala i dokotrirala na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu, gdje trenutno radi kao profesorica etnomuzikoloških predmeta i obavlja funkciju šefice Instituta za muzikologiju. Godine 2018., dobila je stipendiju Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture za postdoktorsko istraživanje. Njen istraživački interes se veže za muzičke instrumente, metodologiju terenskog i arhivskog rada, gender, duhovne muzičke prakse i muziku i manjine. Profesorica Talam je bila voditeljica 12 naučnih domaćih i međunarodnih naučnih projekata. Održala je više od 30 gostujućih predavanja na univerzitetima u Crnoj Gori, Hrvtskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Rusiji, Sloveniji, Srbiji, Španiji i Turskoj.

Autorica je četrdesetak naučnih radova, pet knjiga, te uredila četiri CD-a historijskih naučnih zvučnih snimaka sa popratnom knjižicom. Posebno se ističu knjige Folk Musical Instruments in Bosnia and Herzegovina (Cambridge Scholars Publishing, 2013) i Bosnians in Sweden – Music and Identity (Svenskt visarkiv i Kungl. Gustav Adolfs Akademien, 2019). Članica je istraživačkih centara CISAR – Center for Interdisciplinary Social Applied Research (od 2015), Research Centre for European Multipart Music, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (od 2016), Kommission zur Erforschung musikalischer Volkskulturen in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde (od 2016) i Svenskt visarkiv (od 2018).

Bila je prva predsjednica je International Council for Traditional Music – Nacionalog komiteta u Bosni i Hercegovini, a 2021. godine izabrana za članicu Izvršnog odbora za period 2021-2027. godina. Profesorica Talam je izabrana za predsjednicu ICTM Odbora za Srednji Istok i Centralnu Aziju, te članica odbora za ICTM arhiv i ICTM izdavačku djelatnost.

Prof. dr. Jasmina Talam je dobila više pohvala i nagrada među kojima je i nagrada Univerziteta u Sarajevu za poseban doprinos u naukama od nacionalnog značaja za 2019. godinu.

Professor Jasmina Talam har valts till korresponderande ledamot av Kungl. Gustav Adolfs Akademien

Prof. dr. Jasmina Talam, Sarajevo har invalts som korresponderande ledamot i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Till vardags är hon verksam vid Institutionen för musikvetenskap och musiketnologi vid Musikakademin, i sin tur en del av universitetet i Sarajevo. Hennes namn är känt inom Kungl. Gustav Adolfs Akademien sedan hon var en av 2018 års Bernadottestipendiater.

Kungen delar ut Bernadottestipendium till Jasmina Talam år 2018. Foto: Henrik Garlöv/Kungahuset.se

Jasmina Talam har sin högre utbildning från universitetet i Sarajevo, där hon disputerade 2009 på en musiketnologiskt inriktad avhandling. Samma år anställdes som lärare och forskare. Som verksam vid institutionen har hon bland annat varit engagerad i tre fleråriga forskningsprojekt, ett om inflytandet av turkisk folkmusik på folkmusiken i Bosnien-Herzegovina (2008–2009), ett annat om kvinnliga utövare av folkmusik i hemlandet (2014–2015) och ett tredje om populärmusikens förvandling efter Jugoslaviens upplösning (2014–2015). Och därutöver Bernadotte-projektet 2018 som hon betitlade Bosnian refugees in music-making and cultural organisational activities in Sweden. Hon reste runt landet till i stort sett samtliga bosniska föreningar, intervjuade, spelade in och fotograferade. Materialet fördes till Musikakademin i Sarajevo, men kopierades dessförinnan till Svenskt visarkiv. Ett år senare sammanställde hon resultatet av sin forskning i boken Bosnians in Sweden – Music and Identity (2019, utgiven i samarbete mellan Kungl. Gustav Adolfs Akademien och Musikverket).

Jasmina Talam är sammanfattningsvis en ledande musiketnolog i Bosnien-Hercegovina, verksam i en central miljö och inflytelserik redan genom sin roll som lärare och handledare. I likhet med många musiketnologer, i Sverige och i andra jämförbara länder, är hennes forskningsintresse riktat mot hemlandets folkliga musiktraditioner, men bedrivs i ett internationellt sammanhang.

När tonsättaren och radioproducenten Folke Rabe (1935–2017) avled, efterlämnade han 32 inspelningar av bosnisk folkmusik, vokal som instrumental, från byn Kuti, inte långt ifrån den numera kända staden Srebrenica. Rabe gjorde inspelningarna under ett fältarbete där 1963. Det visade sig vara mycket unika inspelningar ur de bosniska musiketnologernas perspektiv, särskilt som byn efter det senaste kriget är utplånad. Jasmina Talam tog genast initiativ till att ge ut dem på en CD – tillsammans med verket Så att denna sång inte dör för symfoniorkester (1998), vilket Folke Rabe komponerade för med inspiration från bosnisk folkmusik. Därefter initierade hon ett bokprojekt: Telling the Story of Bosnian Music: dedicated to Folke Rabe, i vilken hon själv och tre andra kolleger skrivit om Rabes samling. Boken, som kommer ut våren 2022, inleds med en presentation av Folke Rabe, skriven av Dan Lundberg, inkluderande hans verkförteckning. Boken ges ut av Musikakademin vid universitetet i Sarajevo i samarbete med Musikverket.