O Nama

BiH Udruzenje Gislaved osnovano je 19 novembra 1992 godine. Dolaskom prvih prognanika  iz ratom  ahvacene i opustosene Bosne i Hercegovine u Svedsku, Bosanci koji su zivjeli i radili dugi niz godina koji su radili u Gislavedu , dosli su na ideju da oforme BiH Udruzenje.

 

U pocetku Udruzenje je imali zadatak da potpomogne  progranicima  da se okupe i da pokusaju potraziti svoju izgubljenu  rodbinu koju su agresori na BiH protjerali na razne  strane  svijeta.U kontestu  tih  zbivanja  BiH Udruzenje Gislaved  kao  prevashodan  zadatak  je sebi  postavio :  Pomoc stanovnicima BiH koji su bespomocni  ostali u okruzenju  agresora i bez osnovnih  sredstava za zivot.

 

Najprije se pristupilo  fomiranju  odbora  za humanitarnu  djelatnost, a nakon toga formirane  su sekcije za kulturu i sport.Preko  odbora  za humanitarne  aktivnosti  samo u jednoj  godini (1994)sakupljeno je razne robe i novca u iznosu  1 000 000 kruna i sve poslato  u BiH , sto je bilo daleko najveci  doprinos  koje je jedno BiH udruzenje u  tom vremenu  realizovalo  na prostorima  Svedske.

 

Iz oblasti kulture  i sporta BiH Udruzenje Gislaved je formiralo  folklorne sekcije (juniori i seniori) te dramsku , horsku i  nogometnu  sekciju.Svojim  prvim nastupom  sekcije  su vrlo  uspjesno prezentovale  svoje  umjece  vec  polovinom  1993god,  Osnovni  zadatak  kojeg smo zacrtali i kojeg smo uspjeli  realizovati  bio je okupiti sto vise djece i omladine koja je uspjesnim   nastupima prikazala Svedjanima  dio nase kulture, tradicije i  s portskih  i drugih  sadrzaja.

 

Sa ponosom mozemo kazati da je nasa fudbalska sekcija sa neumornim entuzijastom Samirom Dervisic okupilo veliki broj djecaka i omladinaca koji su marljivim radom i postignutim rezultatima uspjeli izboriti plasman i takmicenje u 5-toj svedskoj divizii a sa svojim radom i disciplinom  su nastavili druzenje i takmicenje u 4-oj ligi.

Sekcija zena je u radu BiH Udruzenja dala nemjerljiv doprinos,prije svega  prezentujuci nasu kulturu, tradiciju i obicaje  na svim znacajnim manifestacijama ,posebno se isticuci u prezentaciji bogastva bosanske kuhinje.I danas sekcija zena aktivno radi i ima veliki doprinos u nasem Udruzenju.

 

U okviru naseg udruzenja  formirana je sekcija za vjersku  obuku koju je vodio  vrlo  uspjesno  ef Bizat Abdurahmanovski ,a koja je dugo  godina  egzistirala u okviru BiH Udruzenja  Gislaved.

Akcije koji su preuzimane  za  vodjenje i nastavak  skolovanje nase djece u svedskim  skolama  i dopunskoj nastavi bosanskog jezika te borbe  za  priznanje bosanskog  jezika  a  time bosanskog edinteta je bila stalna briga naseg  Udruzenja.

 

Poznata je nasa upornost za formiranjem i odrzavanjem   i ostalih  bosanskih   institucija na tlu Svedske kao sto je Ambasada BiH, Savez BiH Udruzenja svedske, humanitarne  organizacije ”Merhamet ” Islamske vjerske  zajednice  Bosnjaka, a narocito veliki  doprinos naseg Udruzenja  je bio na pruzanju strucne i svake druge pomoci  pri formiranju drugih BiH Udruzenja.

 

Tesko je pobrojati sve aktivnosti  i zasluzne pojedince koji su utkali svoj rad u BiH udruzenje Gislaved ali ipak radi kontinuiteta u radu koji je bio prisutan ovih godina i koji se odvija bez znacajnih potresa i padova neophodno je pomenuti i sve dosadasnje predsjednike cija zasluga je prilicno znacajna a to su :Hasan Halilovic, Saban Bosancic, Muhamed Babovic, Samir Dervisisc, Seval Cosic,rah Hakija Dervisisc , Jasminka Karalic ,Elvir Turcinovic,Esad Ceric,Sadeta Muric kao i sadasnji predsjednik  Nazmija Konjevic.

 

Tako, sto smo uspjeli na transparentan  nacin djelovati bez ikakvih afera i nekih  vecih  poteskoca ,je i zasluga mnogih  drugih  istaknutih  pojedinaca  koji su o koji se  danas ispravno  odnose  prema  radu i obavezama ,a posebno naseg uvazenog clana Dzevada Murica koji vec dugi niz godina  obavlja  izuzetno  odgovorne i slozene poslove  blagajnika  BiH  Udruzenja  Gislaved.

 

U potpunosti smo svjesni cinjenice da bez podrske naseg clanstva te izuzetno plodne saradnje i pomoci  koju  smo  imali od Gislaved komune  od svedskih i bosanskih  organizacija, nase  aktivnosti, i postignuti  rezultati koji su djelimicno u ovom  textu  nebi se mogli ni priblizno tako uspjesni  realizirati.