Är ni intresserade av samarbeten

Bosniska och Hercegovinska föreningen i Gislaved grundades 19 november 1992. I och med ankomsten av de första flyktingarna från krigsfångade och ödelagda Bosnien och Hercegovina till Sverige kom de bosnier som arbetade och bodde i Gislaved på idén att starta en Bosnisk-Hercegovinsk förening. Inledningsvis var föreningens uppgift att få flyktingar att komma samman och stödja varandra i försök att söka efter sina förlorade släktingar som hamnat på flykt och blivit utspridda över hela världen. I samband med denna utveckling satte föreningen som en primär uppgift upp att hjälpa landets medborgare som förblev hjälplösa utan grundläggande levnadssätt.
Först bildade man en kommitté för humanitär verksamhet och därefter bildades det sektioner för kultur och sport. Den humanitära verksamheten hade på bara ett år (1994) samlat en mängd olika varor och pengar till ett värde av en miljon kronor som skänktes till behövande i krigshärjade Bosnien och Hercegovina. Detta bidrag var det överlägset största bidraget som en bosnisk-hercegovinsk förening med säte i Sverige på den tiden skänkt.

Inom området för kultur och sport bildade föreningen folkdans sektioner (senior och junior). Utöver folkdans sektionerna bildade man sektioner för drama, kör och fotboll. Inom området kultur och sport så var huvuduppgiften att samla så många barn och ungdomar som möjligt som kunde presentera bosnisk kultur, tradition samt visa upp sig sportsligt för medborgarna i sitt nya hemland.

Kvinnosektionen som grundades runt samma period har bidragit med omätbara bidrag för föreningen. Denna sektion har främst presenterat bosnisk-hercegovinsk kultur, traditioner och seder samt rikedomen i det bosniska köket på alla större evenemang och händelser. Än idag är kvinnosektionen mycket aktivt och har ett väldigt stort bidrag till vår förening samt att
de är med och stöttar vårt kära fotbollslag i med- och motgång.

Föreningen arbetade och arbetar flitigt med fortbildning av barn med bl.a. härkomst från
Bosnien och Hercegovina i en svensk skola och modersmålsundervisning i det bosniska
språket.

Med stolthet kan vi säga att fotbollssektionen som grundades och blev Bosna IF gick med bra organisation och styrning fast med minimala resurser hela vägen från korpen till division 4. Nästkommande säsong spelar detta fantastiska gäng ungdomar i ännu en upplaga av division 4. Laget leds av huvudtränare Emsud Vuckic och Admir Dadic samt lagledare Asmir Vuckic. Vi kan stolt säga att med ett transparent agerande har vi som förening lyckats att vara en
förebild för andra föreningar men även vi som ledare och aktiva i föreningen har lyckats vara förebilder för bl.a. ungdomar med liknande bakgrund där vi kunnat stötta dem med i bl.a. utbildning, jobb samt fritidsaktiviteter.

Under de senaste åren har vi filat på hur vi kan aktivera ännu fler ungdomar i föreningsverksamheten och vi har bland annat realiserat en av idéerna och det är uppstarten av ett basketlag vilket det är brist av i Gislaveds kommun. Basketlaget fokuserar på barn och ungdomar och vi har i dagsläget cirka 35 aktiva medlemmar i åldrarna 8-18år som deltar på träningar som hålls tre gånger i veckan. Målet är att under året deltaga i seriespel så att våra medlemmar får spela matcher.

Vi är fullt medvetna om det faktum att utan stöd från våra medlemmar och extremt givande samarbete och hjälp som vi har fått från Gislaveds kommun och dess invånare samt från andra svenska och bosnisk-hercegovinska organisationer skulle större delen av våra aktiviteter inte realiseras och vårt arbete skulle varit förgäves. Detta gäller även stöd vi fått från företag och privatpersoner som valt att
sponsra vår verksamhet på ett eller annat sätt genom åren.

Är ni intresserade av samarbeten så tar vi gärna emot all hjälp vi kan få för att aktivera ännu fler ungdomar i vår förening från Gislaveds kommun och grannkommunerna. Vi kan naturligtvis komma överens om olika erbjudanden för att marknadsföra er och ert företag.

Om detta låter intressant hör gärna av er till oss.

Tack på förhand!