Okategoriserade

Lite om BiH förening Gislaved

Bosniska och Hercegovinska föreningen i Gislaved grundades 19 november 1992. I och med
ankomsten av de första flyktingarna från krigsfångade och ödelagda Bosnien och
Hercegovina till Sverige kom de bosnier som arbetade och bodde i Gislaved på idén att
starta en Bosnisk-Hercegovinsk förening.
Inledningsvis var föreningens uppgift att få flyktingar att komma samman och stödja varandra
i försök att söka efter sina förlorade släktingar som hamnat på flykt och blivit utspridda över
hela världen. I samband med denna utveckling satte föreningen som en primär uppgift upp
att hjälpa landets medborgare som förblev hjälplösa utan grundläggande levnadssätt.
Först bildade man en kommitté för humanitär verksamhet och därefter bildades det sektioner
för kultur och sport. Den humanitära verksamheten hade på bara ett år (1994) samlat en
mängd olika varor och pengar till ett värde av en miljon kronor som skänktes till behövande i
krigshärjade Bosnien och Hercegovina. Detta bidrag var det överlägset största bidraget som
en bosnisk-hercegovinsk förening med säte i Sverige på den tiden skänkt.
Inom området för kultur och idrott bildade föreningen folkdans sektioner (senior och junior).
Utöver folkdans sektionerna bildade man sektioner för drama, kör och fotboll. Inom området
kultur och sport så var huvuduppgiften att samla så många barn och ungdomar som möjligt
som kunde presentera bosnisk kultur, tradition samt visa upp sig sportsligt för medborgarna i
sitt nya hemland.
Kvinnosektionen som grundades runt samma period har bidragit med omätbara bidrag för
föreningen. Denna sektion har främst presenterat bosnisk-hercegovinsk kultur, traditioner
och seder samt rikedomen i det bosniska köket på alla större evenemang och händelser. Än
idag är kvinnosektionen mycket aktivt och har ett väldigt stort bidrag till vår förening samt att
de är med och stöttar vårt kära fotbollslag i med- och motgång.
Föreningen arbetade och arbetar flitigt med fortbildning av barn med bl.a. härkomst från
Bosnien och Hercegovina i en svensk skola och modersmålsundervisning i det bosniska
språket.
Med stolthet kan vi säga att fotbollssektionen som grundades och blev Bosna IF gick med
bra organisation och styrning fast med minimala resurser hela vägen från korpen till division
4. Nästkommande säsong spelar detta fantastiska gäng ungdomar i division 5 vilket man
satsar på att avsluta i toppen för att åter spela i division 4. Laget leds de senaste tio åren av
huvudtränare Amir Dervisic som lokalt är känd för att har gjort ett stort avtryck i bl.a.
Gislaveds IS som fotbollsspelare
Vi kan stolt säga att med ett transparent agerande har vi som förening lyckats att vara en
förebild för andra föreningar men även vi som ledare och aktiva i föreningen har lyckats vara
förebilder för bl.a. ungdomar med liknande bakgrund där vi kunnat stötta dem med i bl.a.
utbildning, jobb samt fritidsaktiviteter. Vi är fullt medvetna om det faktum att utan stöd från
våra medlemmar och extremt givande samarbete och hjälp som vi har fått från Gislaveds
kommun och dess invånare samt från andra svenska och bosnisk-hercegovinska
organisationer skulle större delen av våra aktiviteter inte realiseras och vårt arbete skulle
varit förgäves. Detta gäller även stöd vi fått från företag och privatpersoner som valt att
sponsra vår verksamhet på ett eller annat sätt genom åren.

Information Bosnisk-Hercegovinska föreningen Gislaved (1)