Poziv na Saveznu smotru kulture i školstva 3/11

Pozivamo vas na XXIII Saveznu smotru kulture i školstva – plesni dio, koja će se održati u subotu, 03. novembra 2018. godine u Värnamou. Okupljanje je u prostorijama Udruženja BiH Värnamo, Vråen Centrum broj 12, od 11.00 do 12.00. Ručak će se servirati u prostorijama udruženja od 13.00 – 17.00 sati.

Zvanični program i otvaranje smotre je od 12 sati – predstavljanjem aktivnosti i workshop radionica u prostorijama Gummifabriken Värnamo, sala Auditoriet, Jönköpingsvägen 15. Pozivamo sva bh.udruženja, koja su se plasirala za takmičarski ili revijalni dio Savezne smotre da prijave ukupan broj učesnika sa pratnjom.

Prijavu trebate dostaviti najkasnije do subote 20.oktobra 2018. godine na e-mail adresu Saveza: bhrf.info@bhsavez.org.

Savez bh udruženja plaća troškove prevoza za učesnike Smotre! Za udruženja koja dođu autobusima potrebno je priložiti kopiju fakture, a oni koji dolaze automobilima popunjavaju putni nalog na licu mjesta (ili naknadno). Napomena: udruženja koja se odluče na organizirani dolazak autobusima plaćaju 50% troškova prevoza.

VAŽNO: Sva udruženja dužna su zajedno sa prijavama za učešće poslati i predračun za troškove prevoza (predračun za iznajmljivanje autobusa ili popunjen putni nalog u slučaju da se putuje privatnim automobilom) kao i spisak učesnika i pratnje sa punim imenom, prezimenom i validnim personalnim brojem (personnummer) sa 10 znamenki.

Kontakt osobe u Savezu su: Kenan Jašarspahić Odbor za kulturu BHRF-a, mobil 0702 81 14 59 Nedžad Mulazimović sekretar Saveza, mobil 0708 78 17 06.

Tehničke informacije:

-Dozvoljeno zadržavanje autobusa ispred Gummifabriken Värnamo je 10 – 15 minuta

-Mjesto za parkiranje autobusa: Parking kod Gummifabriken Värnamo

-Program počinje u 12:00 – Gummifabriken Värnamo, sala Auditoriet, Jönköpingsvägen 15, 331 34 Värnamo

-Ručak ce biti serviran u prostorijama udruženja „BiH“ Värnamo Vråne centrum 12

( kl.13:00 – 17:00), prema rasporedu koji će biti podijeljen pri dolasku na prijavni punkt

– Zabava – Fešta je u prostorijama Udruženja „BiH“ Värnamo, Vråne centrum 12