XXIV Savezna smotra kulture i školstva

Broj: 01-252/2019 Datum, 2019-08-27

BH UDRUŽENJIMA U ŠVEDSKOJ OBLASNIM ORGANIZACIJAMA

ČLANOVIMA GLAVNOG ODBORA I IZVRŠNIH ORGANA

PREDMET: Poziv na XXIV Saveznu smotru kulture i školstva – govorni dio Recitacija – Recital – Drama – Monodrama – Sevdalinka

Pozivamo vas na XXIV Saveznu smotru kulture i školstva – govorni dio i sevdalinka – koja će se održati u subotu, 05. oktobar 2019. godine u Gislavedu.

Okupljanje je u prostorijama udruženja BiH Gislaved, Danska Vägen 13, od 13.00 –

13.30 sati. Ručak će se servirati u prostorijama udruženja do 14.45 sati.

Savezna Smotra – govorni dio i sevdalinka – počin je u 15,00 sati u prostorijama

 Udruzenje ”BiH” Gislaved , Danska Vägen 13

Pozivamo sva bh.udruženja, koja su učešćem na regionalnim smotrama stekla pravo učešća na Saveznoj smotri – govorni dio i sevdalinka da prijave ukupan broj učesnike sa pratnjom.

Prijavu trebate dostaviti najkasnije do petka, 27. septembra 2019. godine na maila adresu Saveza: bhrf.info@bhsavez.org

Program Smotre sa satnicom nastupa podijelit će se direktno udruženjima koja nastupaju na Saveznoj smotri po dolasku na prijavnom punktu, a isti program će biti objavljen i na webb stranici www.bhsavez.org

Propozicije za takmicenje na Saveznoj smotri bit ce objavljene na webb starnici bhsavez.org i na Facebook starnici Saveza

 Savez bh udruženja snosi troskove prevoza za učesnik e Sm otre!

 Za učesnik e sa područja Skåne län bit će orga nizavan au tobus, dok ć e učesnicima sa ostalih regija Savez snositi troškove putovanja i to: za prevoz automobilom 1.85 kr po kilometru ili u visini iznosa povratne karte javnog prevoza.

Kontakt osobe u Savezu su:

Kenan Jasarspahic, Odbor za kulturu BHRF-a, mobil 0702 81 14 59

Nedžad Mulazimović, sekretar Saveza, mobil 0708 78 17 06

Postadress: Besöksadress: Tel: +46 (0)11 – 16 66 22 Org.nr.        802016-7360
Box 2293 Slottsgatan 134   Plus Girot 621 69 04-0
600 02 Norrköping 602 22 Norrköping E-post: bhrf.info@bhsavez.org www.bhsavez.org