Konferencija “ Maternji jezik i učenje kroz igru” 14/10 2023

Konferencija će se održati u prostorijama bih udruženja dana 14/10 2023. Organizatori i realizatori konferencije su Azra Jelačić i NBV- Katarina Sandberg. Predavač je Amela Isanović, profesorica Bosanskog jezika i književnosti. Dobro došli svi a naročito roditelji sa mladom djecom.

i