Poziv za seminar voditelja horskih sekcija

                                                                          

KOORDINATORIMA ODBORA ZA KULTURU

P O Z I V

Za učešće na seminaru za voditelje horskih sekcija

Datum: subota 24. oktobar  2020. godine 

Mjesto: Hotel – Scandic Elmia Jönköping

Elmiavägen 8, 554 54 Jönköping

Vrijeme: Subota 10.00 – 16.00
                      

Predavači:  Lejla Čaušević – Karačić  

09.30 – 10.00 okupljanje

10.00 – 11.30 prvi dio seminara

11.30 – 12.30 pauza za ručak

12.30 – 14.30 drugi dio seminara

14.30 – 15.00 pauza za kafu

15.00 – 16.00 analiza i završetak seminara

Prijave za učešće na seminaru možete izvršiti najkasnije do nedjelje 14. oktobra 2020.

kao i potrebu za posebnom vrstom hrane za alergičare, vegetarijance i slično! 

Za sve učesnike Savez je obezbijedio: Ručak, kafu i sokove

Troškove prevoza snosi Savez i to: Za prevoz automobilom u visini od 1,85 SEK/km ili u visini povratne karte javnog prevoza. 

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Amira Islamovića na tel. 0732 04 97 72 ili Kenana Jašarspahića na tel. 0702 81 14 59, ili na mail:

bhrf.info@bhsavez.org

Koordinator Odbora za kulturu

Amir Islamović